Friday, November 27, 2020
[Read all...]
spacer
Customer Appreciation
*** "I've tried all the products out there for slowing down music, including the Tascam hardware-oriented products.  Not only is your product the ..."

*** "This is a great product, and seems very easy to learn.
I’ve only used the trial version for about twenty minutes and am delighted  with the ..."

*** " I love it! Thanks!"

*** "I really like mTrax! It really helps me use my practice time efficiently. Congrats on a great application"

*** "Very nice work. I love using this tool. Just learned the first half of Bella’s Lullaby last night using it, after trying to just play along with a ..."

[Read all...]

Feature Poll
What Is Your Favorite mTrax Feature? [Hover options for more detail]

Instrument Poll
What is your favorite musical Instrument?Thread: General / Cách sử dụng hàm rank trong excel gamehot24h.com

Cách sử dụng hàm rank trong excel gamehot24h.com

Với nhiều bạn, Excel luôn là một bài toán vô cùng khó khăn với vô vàn các hàm tính toán khác nhau mà bạn không thể nhớ hết. Vậy hôm nay, Gamehot24h xin giới thiệu với bạn một số mẹo khi sử dụng hàm Rank để xếp hạng trong Excel một cách dễ dàng nhất. Dưới đây sẽ là hướng dẫn phương pháp tham chiếu chỉ bằng 1 công thức duy nhất.

Cách sử dụng hàm rank trong excel

Hàm Rank là gì? Ý nghĩa của hàm Rank.

Khi làm việc với bảng thống kê số liệu trên Excel cần phân loại thứ hạng, bảng khảo sát tăng trưởng thì chúng ta cần sử dụng hàm RANK. Hàm RANK sẽ giúp bạn xếp hạng dữ liệu để biết được dữ liệu nào cao thấp. Người dùng sử dụng hàm RANK có thể xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp hoặc từ thấp lên cao. Cách sử dụng hàm RANK cũng tương đối dễ dàng như những hàm Excel cơ bản khác.

Hướng dẫn dùng hàm RANK trên Excel

Chúng ta sẽ áp dụng với bảng điểm số đưới đây với yêu cầu xếp thứ hạng điểm số trong bằng hàm RANK.

Hàm RANK có công thức =RANK(number,ref, [order]).

  • Number: Giá trị cần xếp hạng trong khối.
  • Ref: Danh sách, khối dữ liệu cần sắp xếp.
  • Order: Thứ tự cần sắp xếp, kiểu sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần). Trong trường hợp order = 0 (hoặc không có tham số này) thì sẽ tính từ cao xuống thấp. Còn order = 1 sẽ xếp từ thấp lên cao.

https://gamehot24h.com/kien-thuc/ham-rank-la-gi-cong-thuc-va-cach-su-dung-ham-rank-trong-excel-de-hieu-nhat-756277.html

Thông tin

Mail: chienlh2551985@gmail.com
Website: https://gamehot24h.com
Social
<google-sheets-html-origin style="font-size: medium;"></google-sheets-html-origin>

https://profile.hatena.ne.jp/chienlh1985/profile
https://qiita.com/chienlh2551985
https://slides.com/chienlh1985
https://wakelet.com/@chienlh1985
https://www.artfire.com/ext/people/chienlh2551985664641537

<google-sheets-html-origin style="font-size: medium;"></google-sheets-html-origin>
Xem thêm
<google-sheets-html-origin style="font-size: medium;"></google-sheets-html-origin>

Login
 
 

 


spacer